i

Mer enn 10 000 legemidler er registrert og godkjent for salg i Danmark, men markedsføres bare på hjemmemarkedet etter godkjenning fra EU-kommisjonen eller det danske legemiddelrådet. Det er ingen statlig regulering av legemiddelpriser sterkhann i landet, men på grunn av det utviklede refusjonssystemet forhandles